Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα

Ψυχοπαιδαγωγικά προγράμματα

Εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης και στήριξης παιδιών με διάγνωση Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος.