Το γραφείο

Γραφείο: Α. Παπανδρέου 127, 1ος όροφος, Αμμουδάρα, Ηράκλειο