Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία

Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία

Η οικογενειακή θεραπεία είναι ένα είδος συμβουλευτικής που επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και στα πρότυπα επικοινωνίας και συμπεριφοράς που υπάρχουν εντός της οικογενειακής μονάδας.

Αυτός ο τύπος θεραπείας έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις οικογένειες να επιλύσουν τις συγκρούσεις, να βελτιώσουν την επικοινωνία και να οικοδομήσουν ισχυρότερες και υγιέστερες σχέσεις.

Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, από την αντιμετώπιση συγκρούσεων μεταξύ γονέων και παιδιών έως τη διαχείριση των επιπτώσεων σημαντικών αλλαγών στη ζωή, όπως το διαζύγιο ή η απώλεια ενός μέλους της οικογένειας. Μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη στην αντιμετώπιση θεμάτων όπως η κατάχρηση ουσιών, οι ανησυχίες για την ψυχική υγεία και τα προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών οικογενειακής θεραπείας, τα μέλη της οικογένειας συνεργάζονται για να εντοπίσουν τους τομείς των συγκρούσεων και να αναπτύξουν στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους. Αυτές οι στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν τη βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, τον καθορισμό ορίων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Ο θεραπευτής μπορεί επίσης να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να διερευνήσουν τα δικά τους συναισθήματα και εμπειρίες και πώς αυτά μπορεί να επηρεάζουν τις σχέσεις τους με τους άλλους.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της οικογενειακής θεραπείας είναι ότι έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της οικογένειας στο σύνολό της, αντί να επικεντρώνεται μόνο σε μεμονωμένα μέλη της οικογένειας. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίζει ότι τα ζητήματα εντός της οικογένειας συχνά προκύπτουν από πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών μελών της οικογένειας και ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν αυτές οι αλληλεπιδράσεις προκειμένου να επέλθει διαρκής αλλαγή.