Ο ρόλος του γονέα στην θεραπεία

Ο ρόλος του γονέα στην θεραπεία

Ο ρόλος του γονέα στη θεραπεία αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ψυχολογικής προσέγγισης, ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους. Η συμμετοχή και η υποστήριξη των γονέων μπορεί να έχει βαθύτατες επιδράσεις στην επιτυχία της θεραπευτικής διαδικασίας και στην ευημερία του παιδιού.

Καταρχάς, ο γονικός ρόλος αναδεικνύεται συχνά ως ένα είδος συνεργασίας με τον ψυχολόγο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο γονέας δεν είναι απλώς ένας παρατηρητής, αλλά ένα ενεργό μέλος της θεραπευτικής διαδικασίας. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή σε συνεδρίες οικογενειακής θεραπείας, όπου η δυναμική των σχέσεων εντός της οικογένειας αναλύεται και εξετάζεται.