Διαχείριση άγχους πανελληνίων εξετάσεων

Διαχείριση άγχους πανελληνίων εξετάσεων

Οι πανελλήνιες εξετάσεις αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη φάση στη ζωή των μαθητών/τριών και η πίεση για επίτευξη υψηλών επιδόσεων μπορεί να προκαλέσει έντονο άγχος.

 Το άγχος που σχετίζεται με τις πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην απόδοση των μαθητών/τριών, ενώ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία και την αυτοεκτίμηση τους.

 Οι λόγοι του άγχους είναι πολλοί και καμία έρευνα δεν το έχει συνδέσει με ένα μόνο παράγοντα. Οι υψηλές προσδοκίες, το γονιδιακό υπόβαθρο, οι ατομικές διαφορές, το μη υποστηρικτικό πλαίσιο, η έλλειψη ορθής προετοιμασίας, η υπερεκτίμηση ή υποτίμηση των δυνατοτήτων των μαθητών/τριών είναι μόνο μερικοί από τους παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν την εμφάνιση αλλά και την έκφραση του άγχους.

Η διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής πορείας και επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των μαθητών/τριών. Για να αντιμετωπίσουν αυτό το άγχος και να βελτιώσουν την απόδοσή τους, οι μαθητές/τριες μπορούν να λάβουν μερικές σημαντικές πρωτοβουλίες:

1. Καλή προετοιμασία: Η προετοιμασία είναι κλειδί για τη μείωση του άγχους. Όσο πιο καλά προετοιμασμένοι είναι οι μαθητές/τριες, τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση θα αισθάνονται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

2. Στρατηγικές διαχείρισης άγχους: Οι μαθητές/τριες μπορούν να μάθουν τεχνικές αναπνοής, μυϊκή χαλάρωσης  και άλλες στρατηγικές για τη διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

3. Σωστή διατροφή, άσκηση και ύπνος: Ένας υγιής τρόπος ζωής μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της απόδοσης.

4. Υποστήριξη από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς: Η συνεχής υποστήριξη και η θετική ενθάρρυνση από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές/τριες να αντιμετωπίσουν το άγχος και να αυξήσουν την αυτοπεποίθησή τους.

Η υποστήριξη από έναν ειδικό ψυχικής υγείας μπορεί επίσης να βοηθήσει κάποιους μαθητές/τριες, αλλά όχι όλους. Αποφύγετε εντάσεις, αλλαγές και μεταβάσεις καθ’ όλη την προετοιμασία των μαθητών/τριών και υποστηρίξτε τους, συμβάλλοντας στην επίτευξη των δικών τους προσδοκιών, ακόμα κι αν δεν συμφωνούν με τις δικές σας.