Διαχείριση άγχους πανελληνίων εξετάσεων

Διαχείριση άγχους πανελληνίων εξετάσεων

Η διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής πορείας και επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των μαθητών.

Οι πανελλαδικές εξετάσεις αντιπροσωπεύουν μια κρίσιμη φάση στη ζωή των μαθητών, και η πίεση για επίτευξη υψηλών επιδόσεων μπορεί να προκαλέσει έντονο άγχος.