Αντιμετωπίζοντας το διαζύγιο των γονιών μου

Αντιμετωπίζοντας το διαζύγιο των γονιών μου

Το διαζύγιο είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στα παιδιά και στους εφήβους.

Η αντίδραση κάθε παιδιού στο διαζύγιο είναι διαφορετική και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, η προσωπικότητα και η ποιότητα της σχέσης του με τους γονείς του. 

Τα συναισθήματα που χαρακτηρίζουν ένα παιδί που βιώνει ένα διαζύγιο είναι ο θυμός, η θλίψη, η απογοήτευση, η σύγχυση. Ένα παιδί μπορεί επίσης να νιώθει ενοχές ή να κατηγορεί τον εαυτό του για το διαζύγιο. Επιπλέον, η αλλαγή στη δομή της οικογένειας και οι ενδεχόμενες μετακινήσεις ή αλλαγές στις συνήθειες μπορεί να προκαλέσουν επιπλέον στρες στα παιδιά που βιώνουν το διαζύγιο.

Οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα περισσότερα παιδιά είναι οι εξής:

· Η αλλαγή στη δυναμική των σχέσεων με τους γονείς τους και η προσπάθεια να διατηρήσουν την επικοινωνία

· Το διαζύγιο μπορεί να επηρεάσει την επίδοση των παιδιών στο σχολείο, καθώς μπορεί να δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν λόγω των συναισθηματικών τους ανησυχιών

· Μπορεί να συμβούν αλλαγές στις κοινωνικές τους σχέσεις, καθώς δυσκολεύονται να εξηγήσουν το διαζύγιο στους φίλους τους ή μπορεί να επηρεαστούν από ενδεχόμενα αρνητικά σχόλια από τους φίλους τους

Χρήσιμες συμβουλές:

· Επιτρέψτε στα παιδιά να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και τις ανησυχίες τους για το διαζύγιο.

· Ακούστε προσεκτικά τα παιδιά και απαντήστε στις ερωτήσεις τους με ειλικρίνεια.

· Προσπαθήστε να διατηρήσετε μια σταθερή ρουτίνα στην καθημερινότητα των παιδιών. Η σταθερότητα και η συνέπεια μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή.

· Ενθαρρύνετε τα παιδιά να διατηρούν επαφές και σχέσεις και με τους δύο γονείς εφόσον είναι το περιβάλλον ασφαλές και κατάλληλο.

· Ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς για την νέα κατάσταση.

Το διαζύγιο είναι μια σημαντική αλλαγή για όλους στην οικογένεια ιδιαίτερα για τα παιδιά. Εάν αντιληφθείτε δυσκολίες στην αντιμετώπιση του διαζυγίου καλό είναι να αναζητήσετε βοήθεια από έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας, ο οποίος θα συμβάλλει στην ομαλή προσαρμογή των μελών μιας οικογένειας στις νέες καταστάσεις που μπορεί να φέρει ένα διαζύγιο.